De SGP staat voor haar standpunten, sinds jaar en dag. Eén van de vaste commentaren die je hoort over de SGP is dat zij standvastig is. De standpunten worden niet lichtzinnig bedacht en uitgedragen maar we dragen standpunten uit gebaseerd op Gods Woord en gedegen onderzoek.

Zoals elke partij maken ook wij, gezamenlijk met de ChristenUnie, een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit dient als leidraad voor de 4 jarige periode die tussen de verkiezingen in zit.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2014-2018

En klik hier voor het verkiezingsprogramma 2010-2014