W

Werk WMO
Wijkgericht werken Wonen
Windenergie

Werk

De ChristenUnie-SGP vindt het van belang dat mensen er alles aan doen om aan de slag te komen of te blijven. Wij vinden dat de gemeente een zorgplicht heeft voor mensen die het, buiten hun schuld, echt niet lukt om aan het werk te komen. In eerste instantie in het begeleiden naar een betaalde baan. Indien dit niet lukt hebben deze mensen recht op een bijstandsuitkering.