V

Vandalisme en overlast Veiligheid

Vandalisme en overlast

De ChristenUnie-SGP vindt dat wangedrag krachtig moet worden aangepakt. Zeker wanneer dit samengaat met alcohol- en drugsgebruik. De aanpak van een kleine groep overlastgevende jongeren moet prioriteit krijgen (zero-tolerance).

Wij vinden verder dat:

  • de kosten van vandalisme actief moeten worden verhaald op de daders;
  • bij aanhoudende overlast door jongeren de betrokken ouders moeten worden aangesproken.