S

Schoon, heel en veilig Sport

Schoon, heel en veilig

Een goed verzorgde buitenruimte is belangrijk voor het woon- en vestigingsklimaat en is schoon, heel en veilig. De ChristenUnie-SGP vindt dat vervuiling van straten, pleinen en parken moet worden tegengegaan. Politie en milieucontroleurs treden streng op tegen moedwillige vervuiling. Verder vinden wij dat sociaal onveilige plekken moeten worden aangepakt.