O

Ondernemersklimaat Ouderen
Onderwijs

Ondernemersklimaat

Barendrecht heeft een gunstig ondernemersklimaat. De ChristenUnie-SGP wil dit graag zou houden! Wij vinden dat de gemeente aan een positief ondernemersklimaat kan bijdragen door revitalisering en versterking van bestaande bedrijventerreinen, het creëren van één loket voor bedrijven en een vlotte afhandeling van (verschillende soorten) vergunningen.