M

Meervoudig ruimtegebruik Metropoolregio

Meervoudig ruimtegebruik

Barendrecht blijft in de optiek van de ChristenUnie-SGP een groene gemeente, met voldoende open ruimten. Dit levert nogal wat beperkingen op nu de ruimte voor nieuwe en bestaande functies schaars wordt. Wij zien de oplossing in meervoudig ruimtegebruik door het samen brengen van verschillende functies in één gebouw.