K

Kinderopvang Kunst en Cultuur

Kinderopvang

Op basis van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op kwaliteit, veiligheid en hygiëne van de kinderopvang. Vanuit de regierol van de gemeente moet de grootste verantwoordelijkheid bij de kinderopvang bij de minderdagverblijven zelf blijven liggen. De ChristenUnie-SGP fractie vindt het belangrijk dat de gemeente ondernemers in de kinderopvang goed controleert.