J

Jeugd Jongerencentrum

Jeugd

Het jeugdbeleid waar de ChristenUnie-SGP voor staat is een integraal beleid dat zich richt op alle jeugd en zich niet beperkt tot een (overlastgevend) deel.

De ChristenUnie-SGP vindt verder belangrijk, dat

  • jeugd die dreigt te ‘ontsporen’, wordt begeleid en opgevangen;
  • er manieren worden gezocht om steeds met de jeugd en jongeren in gesprek te blijven. Voorbeelden hiervan: ambulant jongerenwerk, het blijven organiseren van het jeugddebat en instandhouding van een jongerenplatform;
  • de gemeente goede prestatieafspraken maakt met de Stichting Alle-r-hande;
  • in overleg met omwonenden en de jeugd zelf de mogelijkheden van een ruimere inzet van mobiele jongerenontmoetingsplaatsen worden nagegaan;
  • de gemeente zich inspant om zo spoedig mogelijk een jongerencentrum, met een brede functie en verantwoorde activiteiten, te realiseren;
  • bij herinrichting van de openbare ruimte wordt gekeken welke jeugd er in dat gebied woont en welke faciliteiten er in de omgeving al voor de jeugd zijn.