H

Hoogbouw

Hoogbouw

Voor de ChristenUnie-SGP is hoogbouw in beperkte mate mogelijk, mits goed onderbouwd en inpasbaar in de omgeving. Dit geldt ook voor bedrijven die gelegen zijn op bedrijventerreinen en die uit willen breiden. Wij zijn voorstander van het hanteren van een bouwhoogte van maximaal vier woonlagen. In enkele gevallen en op passende locaties mag hoger worden gebouwd.