G

Gemeentelijke lasten Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke lasten

De ChristenUnie-SGP is terughoudend met betrekking tot de verhoging van de lastendruk. Een verhoging van de OZB bovenop de inflatiecorrectie mag niet de sluitpost voor de gemeentelijke begroting vormen. Wij willen indien mogelijk andere bezuinigingsmogelijkheden voorrang geven boven tariefsverhogingen.