E

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Barendrecht wordt omringd door de rijkswegen A15, A16, A29, rivier de Oude Maas, een spoorbundel van 9 sporen, inclusief de Betuwelijn en HSL, en het rangeerterrein Kijfhoek. Dit brengt, naast de aantasting van het leefklimaat, allerlei veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarbij komt dan ook nog de opslag van CO2. Als ChristenUnie-SGP pleiten wij voor landelijke wet- en regelgeving om de cumulatie van risico’s per gemeente te bewaken.