D

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De ChristenUnie-SGP wil investeren in een duurzame toekomst. Op lokaal niveau moet het duurzaamheidsdenken gestimuleerd worden. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en dient dit ook uit te dragen door een proactieve coördinerende en voorlichtende rol. De ChristenUnie-SGP gaat er bij de gemeente op aandringen een actieplan op te stellen waarbij bewoners, ondernemers, scholen, winkeliers en maatschappelijke organisaties worden betrokken.