C

Centrum voor Jeugd en Gezin CO2-opslag

Centrum voor Jeugd en Gezin

De ChristenUnie-SGP constateert dat het gezin er de laatste jaren in toenemende mate alleen voor staat. Hoewel de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, zijn er soms situaties dat het gewoon even niet (meer) lukt. Een gezin verdient dan een steuntje in de rug. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan dan die ondersteuning bieden aan ouders en kinderen. De ChristenUnie-SGP hecht aan een gezin dat een gezonde en goede basis biedt aan kinderen en waarin waarden en normen worden overgebracht en uitgewisseld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt de gemeente een belangrijk instrument om werk te maken van preventie, om zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij ontsporingen bij de opvoeding van de jeugd. De ChristenUnie-SGP steunt daarom de voortvarende ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barendrecht.