B

BAR Betrokken bestuur
Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost Betrokken bewoners en ondernemers
Begroting

BAR

Onderwerpen en problemen houden niet altijd op bij de gemeentegrenzen. De ChristenUnie-SGP is van mening dat samenwerking met omliggende gemeenten hierbij noodzakelijk is zonder dat de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente geweld wordt aangedaan. In dit verband denken wij aan twee samenwerkingsverbanden. Samenwerking in BAR-verband (Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk) en de Stadsregio Rotterdam. 

Samenwerking in BAR-verband kan een meerwaarde hebben door gezamenlijk onderwerpen aan te pakken, elkaar te steunen en van elkaar te leren. Zeker op ambtelijk gebied is goede samenwerking mogelijk, omdat dit ook kosten kan besparen. Onze voorkeur gaat uit naar een netwerkorganisatie, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de raden en colleges blijven gewaarborgd.

In een gezamenlijk overleg hebben de ChristenUnie en SGP fracties van Barendrecht , Albrandswaard en Ridderkerk begin 2012 al uitgesproken dat ze positief staan tegenover een verdergaande samenwerking van de 3 gemeenten. Dit met behoud van zelfstandigheid, eigenheid en herkenbaarheid. We zijn het eens met de voortvarendheid wat de datum en de wijze waarop betreft: in één keer de samenwerking realiseren per 1 januari 2014. Wel een heel ambitieus tijdpad, maar het is inderdaad heel belangrijk om dit nog voor de verkiezingen te realiseren. Maar ook voor het personeel is snelle duidelijkheid gewenst, want periodes van onzekerheid hebben hun weerslag op kwaliteit en kwantiteit van het werk. Daarom ook vanuit de ChristenUnie-SGP fractie een pleidooi om temidden van alle tijdsdruk en onduidelijkheid toch vooral zorgvuldig met het menselijk kapitaal (de medewerkers) om te gaan .