De gemeenteraad kent 3 verschillende raadscommissies, te weten de Commissie Ruimte, Commissie Samenleving en een Commissie Planning & Control. De fractie van ChristenUnie/SGP wordt in de raadscommissie vertegenwoordigd door twee of drie raadsleden.

De woordvoerderschappen door de vier fractieleden zijn als volgt verdeeld:

Commissie Ruimte

In de Commissie Ruimte zijn de raadsleden Leendert Mijnders en Martijn van Meppelen Scheppink actief. Hier komen onderwerpen als Ruimtelijke Ordening, Centrumontwikkeling, Verkeer en Vervoer, Zuidpolder, Openbare Werken en Nieuw Reijerwaard aan de orde. Leendert en Martijn worden bij hun werkzaamheden ondersteund door steunfractielid Theo van Gelder.

Commissie Samenleving

In de Commissie Samenleving zijn de raadsleden Jan-Willem Dirkse en Arjan Stolk actief. In deze Commissie komen onderwerpen als Openbare orde en Veiligheid, Onderwijs, Sport en Recreatie, Sociale Zaken, Economische Zaken, de Bibliotheek, Openbare Ruimte en Wijkregie aan de orde. Jan-Willem en Arjan worden ondersteund door de steunfractieleden Jan Brand en Nico Cranendonck.

Commissie Planning & Control

In de Commissie Planning&Control zijn de raadsleden Jan-Willem Dirkse, Leendert Mijnders en Martijn van Meppelen Scheppink actief. In de Commissie Planning & Control, die minder frequent vergaderd dan de andere commisies, komen onderwerpen als de Begroting, de Jaarrekening, Gemeentelijke Heffingen, de OMMIJ en de gemeentelijke organisatie aan de orde. Ondersteuning wordt geboden door steunfractielid Theo van Gelder.