Onderzoek naar toekomst bibliotheken in Barendrecht

04 feb 2013

De bibliotheken in Barendrecht (Middenbaan en Middeldijkerplein) worden geconfronteerd met grote bezuinigingen. Beide vestigingen maken deel uit van het Bibliothekennetwerk Zuid-Holland Zuidoost. Dit netwerk draagt zorg voor de bibliotheken in 13 gemeenten. Als gevolg van de bezuinigingen wordt nu onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot één centraal gevestigde bibliotheek voor zowel Barendrecht als Albrandswaard. Deze bibliotheek zou dan in Carnisselande gevestigd worden. Dat betekent dat de huidige vestiging aan de Middenbaan gesloten wordt. Waarschijnlijk blijft er dan in Barendrecht centrum wel een steunpunt waar bestelde boeken afgehaald kunnen worden. De gemeenteraden van Barendrecht en Albrandswaard nemen hierover te zijner tijd een beslissing. De ChristenUnie/SGP Barendrecht volgt deze ontwikkelingen kritisch. De huidige vestiging aan de Middenbaan heeft bewezen aan een behoefte te voldoen. Natuurlijk begrijpen wij dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en gevolgen hebben. Op voorhand staan wij echter niet te springen om de Bibliotheek aan de Middenbaan te sluiten. Wij gebruiken de komende maanden om hierover een definitief standpunt te formuleren. Daarbij horen wij graag wat de mensen vinden. Schroom niet om uw gedachten over dit onderwerp te delen met de fractie.

« ga terug