Motie ‘Herinrichting Begraafplaats Scheldestraat’ unaniem aangenomen

09 mrt 2013

De door de ChristenUnie/SGP fractie Barendrecht geïnitieerde motie is in de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2013 met unanieme stemmen aangenomen. Raadslid Arjan Stolk van de ChristenUnie/SGP geeft aan "dat de motie aan het College van B&W de opdracht geeft om een herinrichtingsplan op te stellen voor Begraafplaats Scheldestraat, om zo uitgifte van nieuwe graven weer mogelijk te maken." De afgelopen dagen bleken steeds meer fracties achter de motie te staan, en hebben CDA, VVD, Groen Links en D66 de motie meeondertekend, en tijdens de vergadering heeft PvdA ook voorgestemd, zodat de motie met unanieme meerderheid van stemmen is aangenomen. "Het college ziet deze motie als een extra steun in de rug om te gaan werken aan een oplossing, en zal in het 1e kwartaal van 2014 een herinrichtingsplan aan de raad presenteren", zo zegt Arjan.

« ga terug