Een volwaardige bibliotheek in het centrum!

15 jun 2013

Behoud van een volwaardige en goed toegankelijke bibliotheekvoorziening in het Centrum van Barendrecht, daar maakt de Barendrechtse ChristenUnie/SGP fractie zich hard voor. Dat de bibliotheek een begrip is in het leven van veel Barendrechtse burgers, is ons uit de reakties de afgelopen weken overduidelijk gebleken. Het grote belang van de bibliotheek staat voor de ChristenUnie/SGP buiten kijf. Ongeveer een kwart van de bevolking is er lid van. Een goede bibliotheek is een verrijking van het culturele leven en draagt bij aan de ontplooiing van jong en oud. In de bibliotheek is het meestal gezellig druk, opvallend veel kinderen en jongeren, fijn, want lezen en voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling. De ombuiging naar uitgiftepunten gaat voorbij aan de ontmoetings- en inspiratiefunctie van de bibliotheek, lekker snuffelen tussen de boeken, de krant of een tijdschrift lezen. We vinden het van essentieel belang dat kwaliteitsvolle bibliotheekfuncties dicht bij de burger beschikbaar zijn. Nabij het centrum wonen veel ouderen die gebruik maken van de bibliotheek, zij zijn geholpen bij een bibliotheek dichtbij, ook voor het sociale, een praatje, een plek om elkaar te ontmoeten. De centrumbibliotheek is een verbindingspunt in Barendrecht tussen verschillende groeperingen. Ook is het van belang dat wij het centrum van Barendrecht aantrekkelijk houden. Als wij belangrijke functies uit het centrum halen, dan gaat dat op termijn een steeds negatievere invloed uitoefenen op onze middenstand. Onze fractie wil een verarming en verschraling van het centrum voorkomen. De fractie van ChristenUnie/SGP is de afgelopen weken veelvuldig in gesprek gegaan met betrokkenen, om zo het standpunt te bepalen. We sluiten onze ogen niet voor noodzakelijke verandering en bezuinigingen, maar sluiting van zo’n goedlopende culturele en maatschappelijke voorziening is te abrupt. We horen van andere gemeenten en bibliotheken waar het lukt om ondanks bezuinigingen aantrekkelijke vestigingen open te houden. Het zou een gemiste kans zijn om dit niet verder te onderzoeken. Laten we in eensgezindheid doordachte (slimme en creatieve) keuzes maken om een goed voorzieningenniveau in Barendrecht te behouden.

« ga terug