ChristenUnie/SGP: Partners tijdig en goed informeren over nieuwe kaders maatschappelijk vastgoed

09 jan 2013

De gemeente Barendrecht beschikt over veel zogenoemd Maatschappelijk Vastgoed. Denk aan: scholen, sport-accomodaties en dergelijke. De commissie Samenleving boog zich op 8 januari 2013 over de kadernota. Deze nota zet de kaders neer voor de manier waarop de gemeente Barendrecht in de toekomst om gaat met dat soort vastgoed. Daarbij gaat het om zaken als: wie is / wordt eigenaar van het onroerend goed, hoe gaan we zorgvuldig om met het vele gemeenschapsgeld dat hiermee gepaard gaat en welke rol speelt een gebruiker van dat onroerend goed? Jan Willem Dirkse van ChristenUnie/SGP vindt het jammer dat het toch relatief lang duurde voordat deze kadernota er kwam. Bovendien, tientallen pagina's aan tekst, dat kan wel wat compacter. De ChristenUnie/SGP kan zich wel vinden in de gestelde kaders. Wel moet er nog veel uitgewerkt worden. Het is daarbij maar de vraag of en zo ja in hoeverre anderen (noem het: de markt) bereid zijn om de huidige rol van de gemeente Barendrecht over te nemen. Desgevraagd bevestigt de wethouder mevrouw Terborg dat ook in de toekomst de maatschappelijke doelstellingen en de door de gemeenteraad te stellen kaders leidend blijven. Het wel of niet aanwezig zijn van een accommodatie of daarmee gepaard gaande financiën zal dus nooit doorslaggevend zijn bij het realiseren van een maatschappelijk doel als de raad dat doel wil nastreven. Jan Willem Dirkse merkt ook op dat hij blij is dat het met deze kaders duidelijker wordt hoeveel de gemeente Barendrecht precies bijdraagt. In de huidige situatie is er soms een indirecte gemeentelijke bijdrage door het om niet of tegen een niet-marktconforme prijs beschikbaar stellen van een accommodatie. Wel is het ontzettend belangrijk dat onze maatschappelijke partners tijdig en op correcte wijze worden geïnformeerd over de gevolgen van deze kadernota. De ChristenUnie SGP kan zich vinden in de kadernota en gaat akkoord.

« ga terug