ChristenUnie/SGP: "Klimaatark goed initiatief, maar graag op een andere locatie"

23 mrt 2013

Door de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) is het idee opgevat om in Barendrecht een ‘Klimaatark’ te bouwen. De Klimaatark moet een uniek zelfvoorzienend en klimaatneutraal kennis- en bezoekerscentrum worden. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft met SMD een intentie-overeenkomst gesloten waarmee wordt voorzien in de bouw van deze Klimaatark in de Zuidpolder op de locatie aan de Derde Barendrechtseweg naast de begraafplaats (waar nu nog een woonhuis en loods staan). Afgelopen dinsdag 19 maart jl. werd de intentie-overeenkomst in de Commissie Ruimte besproken. De fractie van ChristenUnie/SGP heeft bij behandeling aangegeven het idee van een Klimaatark een mooi initiatief te vinden, maar geen voorstander te zijn van bouw van deze Klimaatark op de beoogde locatie aan de Derde Barendrechtseweg. Naar onze mening past het idee van de Klimaatark en het daarbij horende gebruik (bezoekers, parkeren, kantoor etc.) van het perceel niet bij de extensieve recreatie die we in de Zuipolder voorstaan. Verder vinden de locatie naast de begraafplaats niet gelukkig en vinden we dat er niet goed is afgewogen hoe het idee van de Klimaatark zich verhoudt tot de niet afgeronde ontwikkeling van de Kleine Duiker en het huidige gebruik dat door de Kleine Duiker van de locatie wordt gemaakt. De ChristenUnie/SGP-fractie heeft het College dan ook verzocht om te onderzoek of de oprichting van een Klimaatark op een andere locatie in Barendrecht mogelijk is.

« ga terug