ChristenUnie/SGP positief over wijkregie

09 jan 2013

De commissie Samenleving behandelde op 8 januari 2013 de Wijkregie in Barendrecht. Leendert Mijnders leverde de bijdrage namens ChristenUnie/SGP. Het voorstel is om de Wijkregie die tot nu toe als proef fungeerde een permanente plek te geven in Barendrecht. Daarbij wordt de rol van de wijkregisseurs wel een andere. Men kiest voor een regiemodel. Daarbij krijgt Wijkregie meer een overkoepelende en sturende rol. De rol van directe bemiddeling tussen vraag en antwoord wordt daarbij losgelaten. De ChristenUnie SGP staat positief tegenover Wijkregie en tegenover dit model. Leendert Mijnders vraagt wel om waarborgen dat ook met de daad werk wordt gemaakt van zaken die vanuit het regiemodel worden gesignaleerd. Ook een echte kosten baten analyse is gewenst. Wethouder Gebben geeft in zijn reactie aan dat hij inderdaad binnen de gemeentelijke organisatie heeft gevraagd om de nodige betrokkenheid en garanties. Barendrecht kan nog wel een slag maken als het gaat om vraag gestuurd opereren. De ChristenUnie SGP fractie gaat hierna akkoord met deze beslissing. Wij wensen alle betrokkenen veel plezier en succes bij de verdere uitwerking.

« ga terug