ChristenUnie/SGP akkoord met Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost

19 jan 2013

De fractie is in de vergadering van de Commissie Ruimte van dinsdag 15 januari jl. akkoord gegaan met het verder in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost. Dat is het oude veilingterrein. Dit bedrijventerrein is van groot belang voor de werkgelegenheid en regionale uitstraling van Barendrecht. Met het bestemmingsplan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt zoals de aanleg van de nieuwe Spoorlaan die een representatieve verbinding tussen het station en de Verenambachtse Weg moet gaan vormen en de bouw van kantoorvoorzieningen bij het station (daarvoor moet de provincie overigens nog wel ontheffing verlenen). Ook wordt met het bestemmingsplan ingespeeld op ontwikkelingen in de AGF-sector en wordt herinrichting en modernisering van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Dat zijn stuk voor stuk doelstellingen waar de fractie van CU/SGP volledig achter kan staan. Daarbij hebben aan het College wel aangegeven dat voor de ontsluiting van The Greenery een goede oplossing moet zijn gevonden en het plan goed moet aansluiten op de plannen voor Nieuw Reijerwaard voordat het bestemmingsplan door de Raad later dit jaar definitief kan worden vastgesteld.

« ga terug