ChristenUnie/SGP kan zich vinden in Plan van Aanpak Windenergie

19 jan 2013

Als uitvloeisel van een Convenant, dat in stadregionaal verband is afgesloten over de realisatie van windmolens, heeft het College van B&W een Plan van Aanpak Windenergie opgesteld. Dit Plan van Aanpak is in Commissie Ruimte van dinsdag 15 januari jl. besproken. Tijdens deze bespreking heeft de fractie van CU/SGP laten weten zich te kunnen vinden in het Plan van Aanpak. Voor onze fractie is het principe van rentmeesterschap heel belangrijk. We hebben de schepping zuinig en duurzaam te beheren. Windenergie is een schone techniek, die in ons winderige landje kan worden benut zonder dat deze opraakt. We staan dan ook positief tegenover de realisatie van windmolens in Barendrecht. Wel hebben we aandacht gevraagd voor de locaties van de windmolens en het idee aangedragen om bij de Barendrechtse bevolking te peilen hoe men aankijkt tegen de locaties Heienoord, Vaanplein en Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost als locaties voor een aantal windmolens. Wij vinden dat met name in de buurt van de Oude Maas de zichtlijn langs de rivier niet moet worden verstoord door windmolens.

« ga terug